VSO De Isselborgh is voor de examens VMBO Basis en Kader als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

De leerlingen doen examen in de vakken: handel/administratie (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer en rekenen. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw). De leerlingen krijgen in deze twee leerjaren te maken met toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindexamencijfer. Deze toetsen en opdrachten worden beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.

Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA's 2018-2019 voor de verschillende opleidingen downloaden.

Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA's 2019-2020 voor de verschillende opleidingen downloaden.