Havo

Vanaf leerjaar 4 (tweede fase) worden de profielen natuur- en gezondheid (NG) en economie- en maatschappij (EM) aangeboden binnen een vaststaand vakkenpakket.

Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde A, economie, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer, profielwerkstuk en scheikunde (NG) / geschiedenis (EM).

Vanaf leerjaar 3 wordt onderwijs verzorgd met ondersteuning van IVIO-digitaal afstandsonderwijs. De tweede fase (leerjaren 4 en 5 havo) duurt in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 4 opleidingen of HBO-opleidingen.