Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

VSO De Isselborgh is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde A, economie, maatschappijleer, ckv en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.