Vmbo theoretische leerweg

Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer,  sector(profiel)werkstuk/oriëntatie op leren en werken en rekenen 2F.

De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 3 en 4 opleidingen.