Vmbo theoretische leerweg

Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde A, economie, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en sector(profiel)werkstuk/oriëntatie op leren en werken.

De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 3 en 4 opleidingen.