Belangstellende ouders/verzorgers zijn van harte welkom voor een oriënterend en vrijblijvend kennismakingsgesprek op school.
Indien ouders/verzorgers van mening zijn dat hun kind voor ‘passend onderwijs’ op VSO De Isselborgh aangewezen is moet er een aanmelding bij het samenwerkingsverband plaatsvinden.
Het samenwerkingsverband bepaalt vervolgens of uw kind toelaatbaar is en daarbij kijkt het samenwerkingsverband o.a. naar de (ernst van de) problematiek van uw kind.
Als het samenwerkingsverband oordeelt dat het VSO de meest passende onderwijsplek is, dan geeft het voor uw kind een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Voor het samenwerkingsverband de verklaring afgeeft, wint het o.a. onafhankelijk
advies in bij deskundigen. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het in principe naar het VSO. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind in principe bij een
andere school aanmelden