Met de wet Passend Onderwijs is de toelating van leerlingen tot het speciaal onderwijs gewijzigd. Voorheen konden leerlingen met een indicatie toegelaten worden op een school voor speciaal onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 is in plaats daarvan een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Voor meer informatie kunt u bellen met de locatiedirectie (telefoonnummer: 0314-392537).