In de onderbouw (vmbo leerjaren 1 en 2/havo leerjaren 1 t/m 3) krijgen de leerlingen les in de avo-vakken op een basis-, kader- theoretische leerweg of havo/vwo niveau. Wij bieden vwo uitsluitend aan in de leerjaren 1 en 2 om de mogelijkheid binnen twee jaar terug te stromen naar vwo regulier open te houden.

 

Om bovengenoemde aanpak mogelijk te maken werken we onder andere met verbrede brugklassen. In deze klassen worden 2 verschillende niveaus (kader-tl, havo-vwo) aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om relatief laagdrempelig op- en/ of af te stromen.

 

Vanaf de bovenbouw (leerjaren 3, 4 en 5) wordt gekozen voor één van de hierna genoemde opleidingen

 • Havo

  Vanaf leerjaar 4 (tweede fase) worden de profielen natuur- en gezondheid (NG) en economie- en maatschappij (EM) aangeboden binnen een vaststaand vakkenpakket.

  Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde A, economie, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer, profielwerkstuk en scheikunde (NG) of geschiedenis (EM).

  Vanaf leerjaar 3 wordt onderwijs verzorgd met ondersteuning van IVIO-digitaal afstandsonderwijs. De tweede fase (leerjaren 4 en 5 havo) duurt in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 4 opleidingen of HBO-opleidingen.

   

 • Horeca 1 Keukenassistent

  Het afsluitende praktijkexamen wordt afgenomen door de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Naast het SVH-examen keukenassistent worden aanvullende IVIO-examens voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels afgenomen op niveau KSE 2 (referentieniveau 1F). Deze opleiding geeft toegang tot een niveau 1 (entree) opleiding op een ROC, heeft in principe een opleidingsduur van een jaar (na de onderbouw) en wordt vaak als basis gebruikt voor de opleiding Horeca 2 binnen VSO De Isselborgh

   

 • Horeca 2 Entree opleiding

  In samenwerking met het ROC Graafschap College in Doetinchem biedt VSO De Isselborgh deze opleiding aan. De afsluitende (praktijk)examens worden afgelegd onder verantwoordelijkheid van het ROC Graafschap College. Naast deze examens worden aanvullende IVIO-examens voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels afgenomen op niveau KSE 3 (referentieniveau 2F). Deze opleiding geeft o.a. toegang tot een (aanverwante) ROC niveau 2 opleiding en heeft in principe een opleidingsduur van een jaar (na de onderbouw).

 • Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

  Wij zijn hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 opleidingen.

   

 • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

  Ook voor deze opleiding zijn wij als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), 4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

   

 • Vmbo theoretische leerweg

  Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en profielwerkstuk.

  De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 3 en 4 opleidingen.

 • Examens vmbo

  VSO De Isselborgh is voor de examens vmbo Basis en Kader als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), 4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw). De leerlingen krijgen in deze twee leerjaren te maken met toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindexamencijfer. Deze toetsen en opdrachten worden beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.

  Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA’s 2022-2023 voor de verschillende opleidingen downloaden en op deze pagina die van 2023-2024

 • Leerweg Lerend Doen

  Behalve bovenstaande opleidingen bieden wij vanaf schooljaar 2020-2021 de 4-jarige opleiding LLD (Leerweg Lerend Doen) aan.

  Deze is bestemd voor (internaliserende) leerlingen die overvraagd worden door een strak theoretisch leerkader en gebaat zijn bij een meer praktische leeromgeving binnen de werkwijze en structuur van VSO De Isselborgh.