Aanmelding

Belangstellende ouders/verzorgers zijn van harte welkom voor een oriënterend en vrijblijvend kennismakingsgesprek op school. Als u denkt dat uw kind voor ‘passend onderwijs’ op VSO De Isselborgh aangewezen is, moet er een aanmelding bij het samenwerkingsverband plaatsvinden.

Het samenwerkingsverband bepaalt vervolgens of uw kind toelaatbaar is en daarbij kijkt het samenwerkingsverband o.a. naar de (ernst van de) problematiek van uw kind.

Als het samenwerkingsverband oordeelt dat het VSO de meest passende onderwijsplek is, dan geeft het voor uw kind een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Voor het samenwerkingsverband de verklaring afgeeft, wint het o.a. onafhankelijk advies in bij deskundigen. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan uw kind naar het VSO. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind in principe bij een andere school aanmelden.

 

Bel voor meer informatie met de locatiedirecteur. Ons telefoonnummer is 0314-392537.