Welkom op de website van VSO De Isselborgh

VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden.

Onze school streeft naar een veilig leerklimaat voor leerlingen door onder andere structuur en voorspelbaarheid te bieden in tijd, ruimte en activiteiten. Bij het geven van onderwijs houden wij rekening met de informatieverwerkingsproblematiek van de leerlingen en geven aangepaste, individueel gerichte onderwijskundige hulp in kleine leergroepen. Het team van VSO De Isselborgh bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leerkrachten. Zij geven leerlingen kansen en mogelijkheden om zich sociaal-emotioneel en didactisch zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen zij vanuit een positieve insteek en door aan te sluiten op de verschillende, specifieke ‘belevingswerelden’ van onze leerlingen.